Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „GNIEWKO KLUCZEWO” Spółka Jawna z siedzibą w Kluczewie (78-552 Kluczewo) przy ulicy 5 Marca 3 zwana dalej „ Administratorem”.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gniewko-kluczewo.pl
U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych:

 • imię nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres rozliczeniowy, adres wysyłkowy

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą w celu przeprowadzenia w/w czynności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną w celu dokonania transakcji
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji w przypadku ,gdy złożą Państwo taką reklamację
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług i towarów osób trzecich
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą- przez e-mail oraz telefon
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy także Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywanie danych w plikach cookies

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i pozyskania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa pocztą kurierską
 • podmioty świadczące usługi płatności on-line

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej podjęciem.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@gniewko-kluczewo.pl lub poczty tradycyjnej na adres: „GNIEWKO KLUCZEWO Spółka Jawna Andrzej Łosiński, Andrzej Sołtowski, Mirosław Sołtowski 78-552 Kluczewo ul. 5 Marca 3.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.